Yrityssiivous Helsinki, Espoo & Vantaa | Daxxon Oy
010 5832727 info@daxxon.com

YRITYSSIIVOUS

Yrityssiivous Helsinki, Espoo, Vantaa & Kauniainen – luotettavalla ammattitaidolla

Monipuolinen asiakaskunta

Toimistosiivoukset ovat yleisimpiä yrityssiivouksia myös yrityksellemme. Laajenevaan yrityssiivous-asiakaskuntaamme kuuluu monenlaisia yrityksiä, kuten kirjanpito- ja lakiasiaintoimistoja, sekä . Lisäksi tuotamme yrityssiivous-palveluita mm. konepajoille, laboratorioille, yksityissairaaloille ja –klinikoille, sekä päiväkodeille, kouluille ja vanhainkodeille. Toimialueenamme on Helsingin lisäksi jo koko pääkaupunkiseutu, sekä muutamia lähikuntia.

Asiakaslähtöisyys

Pyrimme hoitamaan yrityssiivouksen aina siten ja sellaiseen aikaan, että häiritsemme asiakkaidemme työskentelyä ja rutiineja mahdollisimman vähän.

Luotettavuus ja turvallisuus

Tarkkaan valittujen työntekijöidemme aikaisempi työhistoria ja luottotiedot on aina tarkistettu. Osoitamme kaikkiin kohteisiimme aina nimetyt ja kohteeseen perehdytetyt työntekijät, joilla on lisäksi nimetyt ja koulutetut varahenkilöt. Tällä pystytään takaamaan tuottamiemme yrityssiivouspalveluiden luotettavuus ja turvallisuus. Erityisen korkeaa turvallisuutta vaativiin kohteisiin tuotamme korkean turvallisuustason Turvasiivous TM-palveluita.

Laatu

Laatumme ja luotettavuutemme syntyy monista eri tekijöistä. Kaiken toiminnan perusta on aina hyvinvoiva, motivoitunut, osaava ja koulutettu henkilöstö. Työntekijän käyttämien työmenetelmien ja – välineiden on lisäksi oltava laadukkaita ja kulloiseenkin tehtävään sopivia. Siivoukselle on myös varattava riittävästi aikaa, jotta sovitut tehtävät saadaan hoidettua. Myöskään koulutuksen ja perehdytyksen merkitystä ei pidä koskaan aliarvioida.

Laadun valvonta

Yrityksemme johto, työnjohto ja laadunvalvonta valvoo yhdessä toimittamiemme yrityssiivous-palveluiden laatua ja tarvittaessa raportoi niistä asiakkaalle. Nopea, usein välitön, reagointi kaikkiin poikkeamiin on yksi tunnusmerkeistämme. Kaikki mahdolliset laatupoikkeamat ja reklamaatiot käsitellään aina niin pian kuin mahdollista. Asiakkaamme saa asiasta selvityksen tai raportin nopeasti ja virhe korjataan ja tarvittaessa hyvitetään asiakkaalle viipymättä.

Vapaus ja vastuu

Annamme aina työntekijöillämme mahdollisimman paljon vapautta ja sen vastapainona paljon vastuuta. Työntekijöillämme on paljon vapautta mm. työaikojen-, lomien- ja päivittäisen työskentelynsä osalta. Vapauden vastapainona jokainen työntekijämme ottaa aina täyden vastuun toimittamansa palvelun ja hoitamansa kohteen puhtaudesta ja työnsä laadusta.

Tukena kehittyneet järjestelmät

Laadukasta yrityssiivoustamme tukevat käytössämme olevat monipuoliset ja kehittyneet tietojärjestelmät. Yritykseltämme löytyy hyvät välineet mm. kohteiden mitoitukseen, työajan seurantaan, sekä ajoneuvojemme paikannukseen ja tehokkaaseen käyttöön. Käyttämämme toiminnanohjausjärjestelmä takaa omalta osaltaan sen, ettei mikään asiakkaan kanssa sovittu tehtävä unohdu ja että asiat hoituvat sovitussa aikataulussa.

Ota meihin yhteyttä, jotta voimme sopia juuri sinun yritykseesi sopivista siivouspalveluista.

Yrityssiivous Helsinki, Espoo, Vantaa & Kauniainen.

Yritysasiakkaiden kokemuksia:

Vita Laboratorio

Stromma Finland

Yrkesinstitutet Prakticum