Henkilökunta | Daxxon Yhtiöt Oy
010 5832727 info@daxxon.com

HENKILÖKUNTA

Ammattitaitoinen henkilökunta

Hyvä asenne ja palvelualttius

Osaava henkilökuntamme on pääosin filippiiniläistä. Työntekijämme ovat erittäin motivoituneita ja he omaavat positiivisen palveluasenteen. Ainoastaan tyytyväinen työntekijä jaksaa hoitaa työnsä kunnolla ja huomioida positiivisesti asiakkaat. Yrityksessämme avoimuus ja luottamus toimii yrityksen johdon ja työntekijöiden välillä ja sen ovat myös asiakkaamme huomanneet.

Koulutus ja perehdytys

Jokainen työntekijä saa aina perusteellisen koulutuksen ja perehdytyksen käyttämiimmee siivousvälineisiin, -aineisiin ja työmenetelmiin. Perehdytämmme työntekijämme ja heidän varahenkilöstönsä aina huolellisesti siivouskohteisiimme.

Erillinen vahaustiimi

Yrityksellämme on erillinen peruspesuihin ja vahauksiin erikoistunut yksikkö. Vahaustiimimme jäsenillä on vuosien kokemus vahauksista, jonka perusteella he osaavat tehdä tarvittavat peruspesu- ja vahaustyöt kohteen kunnon ja käytetyn lattiamateriaalin mukaisesti. Tiimimme ovat erinomaisesti varustettuja ja käytössämme on mm. useita erilaisia lattianhoito- ja porraskoneita erilaisia kohteitamme varten. Käytämme ainoastaan markkinoiden johtavia vahoja ja muita kemikaaleja, jotka sisältyvät aina hintaamme.

Työnjohto ja laadunvalvonta

Palvelupäällikkömme tai muu työnjohtomme on aina henkilökohtaisesti mukana uusien kohteiden aloituksessa. He perehdyttävät ja ohjeistavat työntekijämme aina uusiin kohteisiin ja osallistuvat myös itse kohteiden ensimmäisiin siivouskertoihin. Tällä voimme varmistaa riittävän perehdytyksen ja kohteiden tuntemuksen, sekä sen että kohteessa on varmasti kaikki siellä tarvittava välineistö.

Laadunvalvonta hoidetaan aina asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.Lisäksi työnjohtomme auditoi jatkuvasti kohteidemme siivouslaatua pistokokein siten, että henkilöstömme ei tiedä tarkastusten ajankohtaa.Mahdollisiin asiakkaiden reklamaatioihin tai havaittuihin laatupoikkeamiin puututaan aina välittömästi. Toimintamme perusta on avoimuus, josta syystä myös asiakasta informoidaan aina oleellisista havainnoista tai poikkeamista.

Nimetyt työntekijät ja pieni vaihtuvuus

Kaikilla kohteillamme on aina nimetyt tekijät ja heille varahenkilöt. Työntekijämme tuntevat siksi aina hyvin kohteensa ja siellä työskentelevät asiakkaansa. Työntekijöidemme vaihtuvuus on poikkeuksellisen vähäistä. Näin voimme taata siivoustoimitusten häiriöttömän jatkuvuuden ja asiakkaidemme tyytyväisyyden siivouksemme lopputulokseen.
Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin, joita meille voi esittää puhelimitse ja yhteydenottolomakkeen avulla.